Про журнал

 

WOU new2

         Теоретичний та науково-методичний часопис "Вища Освіта України"  – це рецензоване видання, в якому публікуються статті вчених України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії, філософії освіти, історії освіти, сучасного стану та новітнім технологіям освіти в Україні.

Засновники видання:, державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік заснування: 2001.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23982-13822З

від 14 червня 2019 р.

 

ISSN:    ISSN 2078-1016 (Print /друковане видання)

Періодичність: 4 рази на рік.

Передплатний індекс: 23823

Мови видання: українська, англійська.

Галузь знань: 01 Освіта; 03 Гуманітарні науки.

Спеціальності: 011- Науки про освіту; 033 – Філософія.

  Теоретичний та науково-методичний часопис "Вища Освіта України" призначений для наукових працівників, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, слухачів, студентів, педагогів закладів вищої освіти, інших практичних працівників та всіх, хто цікавиться сучасним станом, історією та перспективами розвитку вищої освіти в Україні.

   
© ALLROUNDER