Редакційна рада

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Віктор АНДРУЩЕНКО, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7997-5913
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=eP5HhOwAAAAJ
Web of Science Researcher ID AAD-2678-2022


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Валентина БОБРИЦЬКА, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1742-0103
ResearcherID Web of Science ResearcherID AAC-5275-2019
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217392231&zone
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KRCEx5YAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Наталія ДЕМ’ЯНЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5932-2862
ResearcherID AAG- 7468-2020
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=o_3DJiIAAAAJ

Любов ДРОТЯНКО, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного авіаційного університету
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7041-5787
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0nGQVJQAAAAJ&hl=uk
ScopusAuthorID 57194440666
Web of Science Researcher ID B-4168-2019

Володимир ЄВТУХ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціально-економічної освіти та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-2746-2283
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dJvzwXcAAAAJ&view_op=list_works

Ірина ЄРШОВА-БАБЕНКО, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2365-5080
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Xq-TKk0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Ганна КАШИНА, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий консультант сектору законодавчого забезпечення трудових відносин та соціального захисту відділу з питань гуманітарної та соціальної політики Дослідницької служби Верховної Ради України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2829-9847
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sxXJYOsAAAAJ&hl=uk

Наталія КОЧУБЕЙ, доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (заступник головного редактора)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3668-7193
https://scholar.google.com/citations?user=OufZKbMAAAAJ&hl=ru

Сергій КУРБАТОВ, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8929-7562
Researcher ID: U-4852-2017
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=322B5h8AAAAJ

Владислава ЛЮБАРЕЦЬ, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8238-1289
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4z3TdiAAAAAJ

Олена МАТВІЄНКО, доктор педагогічних наук професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного университету імени М.П.Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5746-4864
https://scholar.google.com/ citations?user=uizXgSoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Наталія МОЗГОВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9464-9852
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=RDzMHgEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Мар’я НЕСТЕРОВА, доктор філософських наук, професор, академічний куратор модуля Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: європейські студії» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6703-7797
Researcher ID L-1068-2018
Scopus Author ID 57211290062
https://scholar.google.com/citations?user=TPvP8UsAAAAJ&hl=ru

Володимир СЕРГІЄНКО, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5964-8114
ResearcherID https://publons.com/researcher/3708923/volodymyr-sergienko/
ScopusAuthorID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202862454
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qNqwOjsAAAAJ&hl=uk


Віолета СКИРТАЧ, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9726-8553
Web of Science ResearcherID D-7043-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QZvdBJUAAAAJ&hl=uk

Діана СПУЛБЕР, доктор психологічних наук, професор Університету Генуї (Італія)
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7395-986X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194034492
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=_vsgPvwAAAAJ&sortby=pubdate


Наталія ТИТОВА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ORCID: ID https://orcid.org/0000-0002-9415-4427
Web of Science Researcher ID: B-5293-2016
Scopus Author ID: 57218378666
https://scholar.google.com/citations?user=rezcNT4AAAAJ&hl=uk

Георгій ТОРБІН, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3088-1614
ResearcherID Web of Science
ResearcherID ABA-3961-2021
Scopus Author ID 25030671100, 57190288972
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nucO8FkAAAAJ

Олена ЯЦЕНКО, кандидат філософських наук, доцент, запрошений науковий співробітник Інституту інженерії, орієнтованої на людину, школи інженерних і комп'ютерних наук Бернського університету Швейцарія
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0584-933Х
AAK-8459-2020
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ndphkcwAAAAJ&hl=ru
Researcher ID: Web of Science ResearcherID

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Віль БАКІРОВ, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, радник ректора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4EH4mdMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdat


Галина БЕРЕГОВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Херсонського державного аграрного університету
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2418-7178
ResearcherID https://publons.com/researcher/1409170/halyna-berehova/AAD-7453-2020
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=hsIRk2sAAAAJ&hl=ru

Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, радник ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=Qpqc5yAAAAAJ&sortby=pubdate

Наталія РІДЕЙ, доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5553-059X
ResearcherID: K-9259-2018
Scopus Author ID: 55389896500
https://scholar.google.com/citations?user=4LVIlgcAAAAJ&hl=uk

 

   
© ALLROUNDER