Головна

Про журнал

Журнал «Вища освіта України»
згідно з постановою Президії ВАК України
від 10 травня 2017 р. № 693 внесено до Переліку видань,
де можуть друкуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
філософських наук

Інститут вищої освіти НАПН України
"Вища Освіта України"
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 23982-13822З
від 14 червня 2019 р.


Засновано
в 2001 році
Передплатний індекс
23823
Теоретичний та науково-методичний часопис

Засновники
державне інформаційно-виробниче підприємство
видавництво «педагогічна преса»
національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Головний редактор


Віктор АНДРУЩЕНКО


доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН
України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

 

   
© ALLROUNDER