Номер 3 2020

Теоретичний та науково-методичний часопис
3 (78)’ 2020

ISSN 2078–1016
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.3(78)

ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Віктор АНДРУЩЕНКО
Ефективність європейського вчителя (проблема впровадження
«Педагогічної конституції Європи») ( DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).01 )...................................................................5

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Оксана ЯКИМЧУК
Компетентісний підхід в освіті: українські реалії .DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).02 )............................................19
Михайло КІТ
Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття:
виклик-відповідь ..DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).03 )..............................................................................................26

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Тетяна САЄНКО
Енергоінформаційний потенціал особистості у контексті ноосферогенезу DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).04 )...33
Тамара КІРИК
Медична освіта України в контексті цінностей сталого розвитку DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).05 )...................41

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Марья НЕСТЕРОВА, Марина ДЄЛІНІ, Андрій ЗАМОЖСЬКИЙ
Вплив пандемії на соціальну згуртованість університетських спільнот DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).06 ).........50
Гліб ХОМЕНКО
Фетишизаця патріотизму як проблема миробудівництва в дискурсі вищої освіти DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).07 ).....56

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Петро СІКОРСЬКИЙ, Ігор КОЛОДІЙ
Структурування навчального матеріалу – необхідна умова забезпечення
високої якості вищої освіти   DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).08 )..............................................................................65

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Євген БІДЕНКО
Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості
в педагогічному процесі  .DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).09 )..................................................................................72

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Оксана КОВАЛЕНКО
Статути європейських та українських університетів: порівняльна характеристика  DOI 10.31392/NPU-VOV.202.3(78).10 )......79
ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Рецензія на навчальний посібник для студентів творчих спеціальностей
«Філософія культури: основні поняття, напрямки, персоналії»   ...................................87
Abstracting Review of Journal Articles ................................................................................89
Contents .............................................................................................................................94

До уваги авторів   ..............................................................................................................95

   
© ALLROUNDER