Номер 2 2021

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис

2 (81)’ 2021

DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81)

ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Віктор АНДРУЩЕНКО
УДК 37.014-057.177(477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).01
Епістократія освіти                                                                                             5

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

Віль БАКІРОВ
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).02
Класика, що випереджає час                                                                         13

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Катерина АСТАХОВА
УДК 37.014.5(477.54)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).03
Ключові ризики сучасної освіти: пошуки адекватних відповідей            19

Галина КОЗЛАКОВА
УДК 54:001.32(09)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).04
Часопис «Вища освіта України» як основа формування науково-педагогічних шкіл           28

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ

Oleg PIESHEV, Olena TROIZKA
УДК 165.731:37.09 (410)”19”(043.5)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).05
Conceptual sphere of education and its linguistic-analytical dimension
(Концептуальна сфера освіти та її лінгвістично-аналітичний вимір)                                  36

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА

Наталія КОЧУБЕЙ, Тамара КІРИК
УДК 113/119+37.0 (100+477
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).06
Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій                                    44

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, Анастасія КОСТЕНКО, Оксана БОМОМАЗ
УДК 378.014.53:070.13
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).07
Наукові підходи до медіаграмотності освітян                                                                                53

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Maria SHEREMET, Daria SUPRUN
УДК 378.014. 24:316.454.4
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).08
Academic mobility as internationalization guaranty of the field of special education
(Академічна мобільність – запорука інтернаціоналізації сфери спеціальної освіти)                        60

Петро СІКОРСЬКИЙ, Ігор КОЛОДІЙ
УДК 378.016:37.091.33
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).09
Закономірності освітнього процесу та їх урахування під час моделювання навчальних технологій                   66

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Тетяна САЄНКО, Ольга ОСИПЕНКО
УДК 373.5.091.27:741
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).10
Поглиблення екологічної компетентності в структурі професійної підготовки майбутніх архітекторів у закладах вищої освіти      77

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Світлана КРИЛОВА
Інноваційна методологія набуття суб’єктності Україною Рецензія на монографію С. І. Пирожкова, Н. В. Хамітова «Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини». – К.: Наукова думка, 2020. – 255 с.                          84
Мар’я НЕСТЕРОВА
Ціннісно орієнтована освіта для сталого розвитку: досвід ЄС для України                                                                       88
Abstracting Review of Journal Articles                                                                                                                                     90
Contents 94
До уваги авторів 95

   
© ALLROUNDER