Номер 2 2020

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис

2 (77)’ 2020

DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77)

Зміст

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Виступ В. П. Андрущенка на світовому саміті поборників
миру, свободи, справедливості ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).01 )..........                                      .........5


АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Віктор АНДРУЩЕНКО
Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).02 ) ............7


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Сергій МАКСИМЕНКО, Ксенія МАКСИМЕНКО, Микола ПАПУЧА
Системність психіки людини і психології навчання .DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).03 )........................13


Оксана ЯКИМЧУК
Реформа української освіти: 2007–2015 рр.  DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).04 )..................................25


НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА

Тетяна САЄНКО
Екологічна освіта – основа екобезпеки та сталого розвитку  DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).05 ).......30


Олена КОФАНОВА, Олексій КОФАНОВ
Роль геоекології у формуванні дослідницьких компетентностей
у студентів-екологів і майбутніх фахівців з гірництва   DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).06 ).................37


Ігор ШПАЧИНСЬКИЙ
Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).07 ).........46

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Євгенія КОЧЕРГА, Світлана ЛУК’ЯНЧЕНКО, Станіслав ШАПОШНІКОВ, Роман КАНДИБУР, Альона ХЛИСТІК
Ритмічне коло єднання – унікальні практичні інструменти роботи
в згуртуванні освітніх спільнот   DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).08 )...................................................52

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Natalia DEMYANENKO
Tutoring as pedagogical action and new profession: systematic approach
to the problem (Тьюторинг як педагогічна дія і нова професія: системний
підхід до проблеми)  DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).09 ).....................................................................59

Галина КОЗЛАКОВА, Богдан СУСЬ, Оксана КОВАЛЕНКО, Юлія ІВАНОВА, Ірина СТАВИЦЬКА
Дистанційна вища технічна освіта в умовах карантину   DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).10 )...........67

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Тамара БАККА
Підготовка майбутнього вчителя до навчання громадянської
освіти в школі  DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).11 )...............................................................................75

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Марія ДЕБИЧ
Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти
як глобальна тенденція      DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.2(77).12 )..........................................................81


ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Abstracting Review of Journal Articles   .....................................................................89
Contents     .................................................................................................................94
До уваги авторів       ..................................................................................................95

 

Зміст

 

   
© ALLROUNDER