Номер 01 2020р

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис
1 (76)’ 2020

DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76)

 

Зміст
2020 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 3
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
НАЦІОНАЛЬНоМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
185 років!
Віктор АНДРУЩЕНКО
Ювілейні роздуми про перспективу ( 01DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).01 )....................................... 5


Володимир ЛАВРИНЕНКО
Роль міжнародного співробітництва в інтеграції університету
в глобальний освітній і науково-дослідний простір ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).02 ).................. 13


Богдан АНДРУСИШИН
Правничо-політологічні виміри освіти і науки драгоманівців ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).03 ).... 18


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Наталія МОЗГОВА
Філософія в системі освіти: теоретична реконструкція дискусії
київських філософів кінця ХІХ – початку ХХ ст ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).04 )............................ 28


НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Віктор СИНЬОВ, Дар’я СУПРУН, Марія ШЕРЕМЕТ
Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти
в системі вищої школи ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).05 )................................................................. 34


Лідія Макаренко
Соціально-історичне значення пісенного фольклору для розвитку українського
суспільства (на основі аналізу пісні-реквієму «Пливе кача по Тисині») ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).06 )............................ 43


ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Marja NESTEROVA
Researches of eu values study in education: inclusion and social cohesion development
(Дослідження європейських цінностей в освіті: різноманіття та інклюзія
для розвитку соціальної згуртованості) ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).07 )...................................... 49


Denys SVYRYDENKO
Unesco chair on science education at the national pedagogical dragomanov
university: mission, aims and perspectives
(Кафедра юнеско з наукової освіти в Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова: місія, цілі та перспективи) ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).08 ) ................ 55


ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Тарас ОЛЕФІРЕНКО, Ганна ЦВЄТКОВА
Концептуальні засади розвитку stem-освіти в Україні ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).09 )................ 61


Володимир СЕРГІЄНКО, Людмила КУХАР, Юлія ЧИЧКАН
Використання засобів ікт у системі післядипломної освіти вчителів ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).10 ).... 68


ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО
Громадянська освіта в педагогічних закладах вищої освіти ( DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.1(76).11 )...... 78


ІНФОРМАЦІЯ.РЕЦЕНЗІЇ ПОВІДОМЛЕННЯ
Реферативный обзор статей номера................................................................................... 86
Abstracting Review of Journal Articles..................................................................................... 90
Contents.................................................................................................................................. 94
До уваги авторів..................................................................................................................... 95

 

   
© ALLROUNDER