2019 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4

2019 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4

 

ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Віктор Андрущенко
Екологічна парадигма української освіти 5
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
Геннадій Півняк, Олександр Шашенко
Дніпровська політехніка – 120 років міжнародного визнання 13
Олександр Бешта, Ігор Нікітенко
Наукові традиції Дніпровської політехніки 17
Юлія Шабанова
Дніпровська політехніка: гуманітарний розвиток як виклик часу 25
Ігор Кочергін
Заснування Катеринославського вищого гірничого училища
(за матеріалами катеринославської преси) 32

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Сергій Курбатов
Якість вищої освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності
сучасного університету 40

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Костянтин Корсак, Евген Суліма
Основи ноофутурології для захисту і порятунку людства 45

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Мар’я Нестерова, Алісія Цимбал
Соціальна згуртованість та спільні європейські цінності в системі
вищої педагогічної освіти України 53

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Євгенія Рябека
Історичні особливості позиціювання демократії 59
Владислава Любарець, Жанна Верьовкіна
Профілізація художньо-естетичного циклу в закладах середньої освіти 68

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Євген Біденко
Європейський вимір системи освітніх цінностей 75

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Олена Антонова
Міжнародна науково-практична конференція в Житомирському державному університеті імені Івана Франка 82
Сергій Харьков
Зоозалучення: можливості та ризики 83

Реферативний обзор статей номера 84
Abstracting Review of Journal Articles 88
Contents 92
Покажчик публікацій журналу за 2019 рік 93
До уваги авторів 95

   
© ALLROUNDER