№3 2019

2019 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3

ЗмістСТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Віктор АНДРУЩЕНКО
Глобальні тренди розвитку освіти ХХІ століття................................................................................5

ПОСТАТЬ
Наталія БАРАНОВСЬКА, Галина СІЧКАРЕНКО
Життя, сповнене наукового пошуку (творча діяльність професора В. І. Онопрієнка) ... 15

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Анатолій ПОХРЕСНИК
Стратегія реформування вищої освіти України в контексті
нових інфрпмаційних викликів ........................................................................................................... 21
Сергій МАГЕРА
Європейський вектор розвитку української культури................................................................. 27
Ольга ПОДОЛЯКІНА
Світові гуманістичні кризи та перспективи суспільного
прогресу в умовах глобалізації.............................................................................................................. 35

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Марія НЕСТЕРОВА, Марина Дєліні, Андрій Заможський
Соціальна згуртованість університетської спільноти................................................................... 42

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Петро СІКОРСЬКИЙ, Ігор КОЛОДІЙ
Якість середньої освіти – основний чинник якісної вищої освіти........................................... 51

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Тетяна ПИРОГОВА
Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської
та студентської молоді.............................................................................................................................. 61

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Галина КОЗЛАКОВА
Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова і дослідження............................ 69
Марія ДЕБИЧ
Якість вищої освіти в умовах інтернаціоналізації.......................................................................... 76

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Реферативний обзор статей номера ................................................................................................... 86
Abstracting Review of Journal Articles ................................................................................................. 90
Contents ........................................................................................................................................................ 94
До уваги авторів ........................................................................................................................................ 95

   
© ALLROUNDER