№1 2016

2016 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1

 

ЗМІСТ


СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Віктор АНДРУЩЕНКО
Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти .....................................5
АКТУАЛЬНА ТЕМА
Виль БАКИРОВ, Людмила БЄЛОВА
Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації
університетських ресурсів .......................................................................................... 10
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Олександра РУБАНЕЦЬ
Когнітивні засади формування нноваційної культури у вищій школі......................... 17
Сергій ТЕРЕПИЩИЙ
Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту............................................. 22
НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Вільям КОВАЛЕНКО
Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти.......... 30
Марія НЕСТЕРОВА
Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему
вищої освіти: європейський досвід............................................................................. 43
ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Ганна ЦВЄТКОВА
Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної
самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін.................................................. 48
Юлія ОПАНАСЮК
Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти............... 55
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Іван СИЛАДІЙ
Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу.................... 60
Лілія ЯРЕМЕНКО
Необхідність удосконалення навчальної практики майбутніх педагогів
на базі позашкільних закладів освіти......................................................................... 65
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Сергій КУРБАТОВ
Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів.. 71
Олена ЩЕРБАКОВА
Аналітичний огляд новітніх франкомовних видань із риторики, ораторського
мистецтва і культури мовленнєвої комунікації представників університетської
й академічної еліти Франції, Бельгії та Південної Африки......................................... 80
ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Сергій КУРБАТОВ
«ПОБАЧИТИ СЛОНА…» Рецензія на книгу: «Моніторинг інтеграції української
системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового
дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт / Міжнародний
благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”» ;
за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – К. : Таксон, 2014. – 144 с. ....................... 83
Валентина АСТАХОВА
Кадровий потенціал сучасних освітніх систем: стан і перспективи......................... 85
Реферативный обзор статей номера........................................................................ 87
Abstracting review of journal articles editor in chief’s page........................................... 91
Contents....................................................................................................................... 94
До уваги авторів.......................................................................................................... 95

   
© ALLROUNDER