Номер 4 2020

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис
4 (70)’ 2020

DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79)

ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА


Віктор АНДРУЩЕНКО

УДК 17.022.1:130.122:37.03(477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).01

Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства  .........................................5

 

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

 

Катерина АСТАХОВА

УДК 37.018-22.332:167.7-022-8.5ХГУ «НУА»
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).02

Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»)  ...............................................................................................................13


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ


Світлана ПИЛИПЕНКО

УДК 372.832+140.8+330.366+378.1(100+477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).03

Політичний популізм у новітній історії України: суперечливість осмислення   .......21


Євген БІДЕНКО

УДК 141.7+37.01(100+477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).04

Освіта як механізм формування ціннісної палітри особистості   ............................30

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА


Костянтин КОРСАК, Юрій КОРСАК, Анатолій ПОХРЕСНИК

УДК 330.366+378.1(100+477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).05

Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті
світових університетських рейтингів        .................................................................39

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Марія НЕСТЕРОВА, Олена ЯЦЕНКО, Марина ДЄЛІНІ, Ганна ВАЛЄНСА

УДК 316.736:378.4(477-25)НПУ
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).06

Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській спільноті  .....47

 

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


Галина КОЗЛАКОВА, Ольга ОЗЕРЯН

УДК 378.01:005.2
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).07

Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів
освітніх закладів               .........................................................................................53

 

Ірина КРАВЧЕНКО

УДК 378.126
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).08

Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача   .................................61

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ


Сергій МАГЕРА

УДК 101:316.42:37(477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).09

Національна ідея як стрижнева основа української культури   ...........................67

 

Тетяна ПИРОГОВА

УДК 141.7+37.01(100+477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).10

Поняття культури в системі філософсько-педагогічного дискурсу   ..................73

 

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

 

Михайло КІТ

УДК 141.7+37.01(477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2020.4(79).11

Зміна управлінської парадигми розвитку освіти в умовах децентралізації   .........80

 

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ

Abstracting Review of Journal Articles   ......................................................................86
Contents  .....................................................................................................................91
Покажчик публікацій журналу за 2020 рік            .....................................................92
До уваги авторів              ............................................................................................95

   
© ALLROUNDER